Saltar a continguts

Centre d’Estudis Lacetans

Navegació

Menú principal

RSSNotícies

Cercador

 
Imatge de complement Ampliar imatge
05/02/2020

Aquesta exposició és el resultat del projecte Col·leccionant passions, realitzat pel Centre d’Estudis Lacetans com antena al territori de l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial (OPEI).
 
L’exposició mostra una petita part de la important col·lecció particular d’en Màrius Codina, conservada a la seva actual residència, el molí de Cal Balaguer, a la plaça de la Font de Torà, un molí d’oli amb origen al s. XVIII.
 
La col·lecció és fruit de la voluntat de conservació del seu propietari, qui col·lecciona elements de caràcter patrimonial des de la infantesa. Part dels elements conservats són del mateix molí, part d’herència familiar del mas Brichs d’Ardèvol, la seva casa natal, i part d’adquisició. El propietari té constància de l’origen dels elements i objectes adquirits, quasi tots de la Catalunya Central o el Pirineu.
 
La col·lecció consta d’un gran nombre d’objectes i materials històrics i d’etnologia, des d’eines a vestits, de vaixelles a elements d’ús quotidià, de mobles a espais sencers.
 
En un primer apartat de l'exposició es mostra una selecció de dos oficis i temàtiques presents a la col·lecció particular del propietari, en Màrius Codina, i es posa en valor la tasca desenvolupada durant bona part de la seva vida.
 
Segueix l’exposició mostrant diferents apartats dedicats al casament barroc a pagès de les famílies benestants, amb pinzellades del segle XIX. La temàtica d’aquesta exposició és poc coneguda i estudiada al Solsonès, malgrat ser una comarca eminentment agrícola on encara es conserva, en el record de les generacions més grans, com es vivia l’amor i el casament a pagès. L’exposició mostra l’amor a pagès, que no era una decisió personal sinó un afer de família; l’etapa del festeig, fortament ritualitzada; l’apartat dels capítols matrimonials, on es fixava el dot i s’establien les condicions de l’herència; el matrimoni religiós, amb tot un seguit de celebracions que començaven amb el trasllat de l’aixovar de la núvia a la seva nova casa, i el dinar de casament, on es recrea una taula parada.
La visita a l’exposició és amb servei de guia; d’aquesta manera el visitant pot copsar amb més nitidesa tots els detalls que s’hi exposen.
 
L'espai on s'ha ubicat aquesta exposició temporal ha estat en una sala de la Casa Gran del Miracle, al municipi de Riner (el Solsonès). Aquest edifici, datat del segle XVI, era un antic alberg per acollir pelegrins, i forma part d'un important conjunt en el que hi ha l'església del santuari del Miracle, datada del segle XVII i que conserva un magnífic retaule barroc, del segle XVIII; la casa d' espiritualitat, i el monestir benedictí amb monjos procedents de Montserrat.

Foto final de la Cubicula 3 Veure galeria Ampliar imatge
13/01/2020

Durant la primera quinzena del mes de setembre s’ha dut a terme les intervencions arqueològiques a la vessant est de Els Estinclells (Verdú). Les principals tasques realitzades durant la campanya s’han centrat en la delimitació de noves estructures arqueològiques, l’excavació d’alguns dels àmbits identificats en campanyes anteriors, i la neteja/estudi dels materials arqueològics exhumats en les campanyes de 2018 i 2019. Aquest assentament romà es va definint com a una “vil·la” i guarda estreta relació amb el poblat ibèric dels Estinclells. A partir de mitjans del segle II a.C. es documenta un abandó del poblat ibèric, coincidint amb una reorganització del poblament a la zona de la Ilergècia. A partir del complex arqueològic, cerquem efectuar inferència sobre la problemàtica que gira entorn de la dissolució del món ibèric i la implantació de les noves estructures i administració romana, així com la seva evolució durant tota l’època alt i baix imperial. 

Una de les tasques realitzades durant la campanya ha estat la delimitació del Recinte 11, ubicat al nord-oest de la zona oberta, restant en un dels límits artificials del jaciment i del qual es van delimitar tres murs de morter de calç i pedra. Seguint amb les tasques de delimitació s’ha documentat un nou mur al nord del Recinte 7 i dos nous murs solidaris al sud-oest de la Cubicula 1. Tots tres apareixen molt afectats per estructures posteriors. Una altra de les tasques realitzades ha estat l’inici d’un sondeig cronoestratigràfic aprofitant els límits del Recinte 2. Finalment, s’ha iniciat l’excavació de la Cubicula 3 on s’ha registrat diversa estratigrafia fins arribar a un possible nivell d’ús identificat a partir d’un forat de pal construït. 

Tal i com s’ha documentat en campanyes anteriors l’assentament romà de Els Estinclells sembla inserir-se en una estructura de poblament força complexa i dinàmica amb un abandonament final datat entorn al període tardoromà. Ara per ara, la part de l’assentament delimitat i començat a excavar es va verificant com la pars rústica de la vil·la.

Imatge de complement Ampliar imatge
10/10/2019

Des del 2003 el Grup de Natura ha mostrat les espècies de bolets de la comarca a través d'una exposició oberta al públic. Les primeres edicions es feien a dalt de l'Ajuntament i des de fa uns anys l'obrim als baixos, per facilitar l'accés a la ciutadania.

A l'exposició s'hi mostren diferents espècies de bolets per hàbitat, més o menys segons l'any. També tindrem un espai per infants perquè puguin descobrir el món micològic, un concurs i un espai de consciència, on hi ha exposades deixalles trobades durant la cerca de bolets.

Imatge de complement Ampliar imatge
28/09/2019

 El Grup de Natura del Solsonès ha participat activament a l’organització de la Setmana pel Clima de Solsona. Del 23 al 27 de setembre de 2019 un seguit d’accions de sensibilització han omplert les places de Solsona per cridar ben fort que el PLANETA ens necessita.

 

Divendres 27, coincidint amb les mobilitzacions de tot el mon, Solsona va dur a terme una cercavila de gegants que va culminar amb uns parlaments. El GNS va participar en una dels parlament que podeu llegir en el següent enllaç.

Imatge de complement Veure galeria
08/08/2019

Com cada any el Centre d'estudis Lacetans continua la campanya d'excavacions arqueològiques dins el projecte de recerca les "Estratègies d'ocupació del territori del Solsonès i Bages (Lacetània) durant la protohistòria i l'antiguitat". Aquest projecte forma part dels projectes quadriennals per als anys 2018-2021 de recerca en matèria d'arqueologia i paleontologia finançats pel Departament de Cultura i l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural. La campanya d'enguany es realitzarà entre el 19 d'agost i el 6 de setembre, moment en el que s'excavaran els jaciments d'Anseresa (Olius), del Castellvell (Olius), de Sant Miquel de Sorba (Montmajor), i durant una setmana s'excavarà part del sector medieval de la Codina (Pinell). En aquestes tasques hi participaran estudiants del grau d'Arqueologia i d'Història de diferents universitats.

Al jaciment de la Codina es realitzarà una intervenció preventiva en que es sanejarà la vegetació i s'excavarà el pati de la vil·la fortificada d'època medieval. Aquest jaciment fou excavat entre el 1996 i el 2006 per part del CEL, anys en que es va ficar al descobert la fase d'ocupació medieval del jaciment, la més important, que s'estén entre els segles X-XI fins el segle XIV. Durant aquests segles a la Codina s'hi basteix un castell al cim d'un esperó rocós, amb una vil·la fortament fortificada als seus peus, i una necròpolis situada fora muralles. Aquest jaciment presenta altres fases d'ocupació, la més antiga correspon a un enterrament del bronze final, mentre del període ibèric - entre els segles III-II aC - es van documentar restes d'un assentament especialitzat en la metal·lúrgia del ferro. Pel que fa al període romà, les excavacions van documentar un gran nombre de material ceràmic d'aquest període, així com elements constructius reaprofitats durant la fase medieval.

Al poblat ibèric d'Anseresa la campanya d'enguany es centrarà en continuar excavant el recinte d'hàbitat excavat durant la campanya del 2018. Durant la darrera campanya es va excavar el nivell d'abandonament d'aquest recinte, que es situa entorn el 400 aC, una data que també correspon al moment d'abandonament del poblat, com s'ha constatat en l'estudi del material ceràmic recuperat durant les excavacions de Mn. Serra i Vilaró als anys 20 del segle passat que es troba en el Museu Diocesà i Comarcal de Solsona. Les excavacions d'aquest recinte també han permès constatar que aquest no fou excavat d'antic, ja que a la planta del poblat representada per Mn. Serra i Vilaró no hi consta, i s'han trobat poques afectacions de les excavacions antigues. Durant la present campanya també es començarà a excavar un recinte adjacent a aquest edifici i es continuarà obrint en extensió el jaciment a la recerca de noves estructures.
 
Aquest poblat que fou excavat gairebé en la seva totalitat per Mn. Serra i VIlaró, es troba al cim d'un turó al costat del riu Cardener i correspon al típic poblat en erola, pràcticament idèntic al poblat ibèric del Castellvell. Presenta un mur de tanca perimetral com a sistema defensiu, amb una bateria de recintes que se li adossen, aquests són molt simples i en destaca un respecte a la resta, molt més gran i amb una organització interna més complexa. Pel que fa a l'espai central, presumiblement sense edificacions, és on s'estabularia el bestiar.
 
Pel que fa al Castellvell els treballs arqueològics es centraran en les mateixes zones que els últims anys, s'excavaran dos recintes d'hàbitat preibèrics i ibèrics al sector nord del jaciment, i s'excavarà el sector central on s'han documentat recintes de la fase iberoromana. D'aquesta darrera fase que pertany als segles II-I aC, la campanya del 2018 va permetre identificar el que sembla ser un important conjunt constructiu relacionat amb un camp de sitges. Es tracta d'un gran edifici de planta quadrangular format per una anella de recintes petits perimetrals i un possible espai obert al mig, amb una possible cisterna de dimensions considerables. Aquest jaciment situat en la plataforma més elevada del turó del Castellvell, molt prop de Solsona, presenta diverses fases d'ocupació: entre el període ibèric i romà, del segle VII-VI aC fins al segle I aC, mentre entre els segles X-XII s'hi bastí una vileta medieval sobre les restes de les edificacions antigues. Cal remarca que les tasques desenvolupades en aquest indret també han consistit en la consolidació dels recintes preibèrics i ibèrics, i algunes sitges preibèriques i iberoromanes, una actuació que permetrà una bona conservació de les estructures, així com posar en valor el jaciment fent-lo més comprensible al públic.
 
Al jaciment de Sant Miquel de Sorba l’actuació d'aquest any també es centrarà a la part central del cim del turó on es continuaran excavant part de la cisterna més antiga del poblat. D'aquesta cisterna s'ha excavat gairebé dos terços de la seva extensió, en la que s'han documentat una sèrie d'abocaments que amortitzaren la cisterna a finals del segle V aC per construir-hi a sobre una bateria d'habitatges. Aquests estarien relacionats, molt probablement, amb el mur de tancament i una sèrie de torres que presenten l'assentament de Sant Miquel de Sorba com un nucli d'hàbitat fortificat a principis del segle IV aC, però que al segle III aC esdevindrà un camp de sitges. Durant l'excavació d'aquesta cisterna també s'han documentat sitges iberomanes, dels segles II-I aC, moment en el que al cim del turó es construeix un camp de sitges sobre l'hàbitat ibèric, amb una cisterna de grans dimensions, mentre a la vessant oest s'amplia la superfície del poblat amb la construcció duna nova muralla. També s'hi han documentat murs de l'última fase d'ocupació del poblat, segles I i II dC, que pertanyen a estructures d'un hàbitat marginal relacionat molt probablement amb la vil·la romana del pla d'Abella.

Imatge de complement Veure galeria Ampliar imatge
26/09/2018

Durant la primera quinzena del mes de setembre s’ha dut a terme les intervencions arqueològiques al jaciment ibero-romà del Tossal de la Pleta (Belianes) i a la Vil·la romana dels Estinclells (Verdú), ambdós jaciments ubicats a la comarca de l’Urgell.

Les principals tasques realitzades durant la campanya s’han centrat en l’obertura del superficial amb ajuda d’una màquina retroexcavadora, la continuació dels àmbits endegats en campanyes anteriors i la neteja/estudi dels materials arqueològics exhumats els anys 2017 i 2018.

Per una banda, en el Tossal de la Pleta s’hi ha realitzat una obertura extensiva d’uns 100 metres quadrats situada a l’extrem est del turó. Aquest treball ha donat com a resultat la continuació de la trama urbanística del barri sud, l’aparició de noves estructures muràries molt probablement lligades a la fase ibèrica (segle III aC) i la troballa d’un edifici de planta quadrangular amb murs lligats en calç i paviments d’opus signinum que ens indiquen una implantació durant el període romano-republicà (segle II-I aC).
 
D’altra banda, a la vil·la romana dels Estinclells s’han continuat les tasques d’obertura en extensió a la zona est del jaciment. Aquesta obertura ha proporcionat la troballa del negatiu d’un dolium (recipient que servia per emmagatzemar el vi), i estances amb paviments d’opus signinum, fets amb morter de calç i ceràmica triturada, que podrien estar relacionades amb tasques de caràcter vitivinícola.
 
Les properes campanyes arqueològiques dels dos jaciments aportaran més dades sobre el poblament ibèric i romà a la zona de l’Urgell.
 

Estructures consolidades al jaciment del Castellvell l'any 2017. Centre d'Estudis Lacetans. Veure galeria Ampliar imatge
Foto 1: Vista oest de la zona de les cubicuale. Ampliar imatge
25/10/2017

Els objectius de la campanya de 2017 han consistit en l’obertura amb màquina de la zona de las cubiculae per tal de veure la seva extensió i relacions amb la resta de la zona ja oberta. Així mateix també es va procedir a obrir en direcció carretera – poblat ibèric per tal d’acabar de delimitar una estructura que va aparèixer durant la campanya de 2015. Un cop delimitada en planta també es va continuar amb l’obertura tot seguint una estructura de pedres verticals, encara per determinar i que anava en direcció al poblat ibèric. Dita estructura sembla correspondre a una fase moderna i que no estaria relacionada amb la Vil·la.

També es va continuar amb l’obertura a mà de les zones delimitades per la màquina i excavant els nivells superficials de la zona sud de les cubiculae i la zona 5 (espai que es troba entre les cubiculae i els recintes 2 i 3).
A més de continuar amb les tasques de delimitació d’estructures de la Vil·la, també es va iniciar l’excavació d’una de les cubiculae, concretament l’anomenada C2. Els nivells excavats no van aportar gran informació de l’activitat que es realitzava al seu interior. Malgrat tot l’estudi de materials ens ajudaran a aprofundir en la informació obtinguda. L’excavació de la mateixa es va finalitzar un cop els murs perimetrals del recinte van començar a penjar.

Imatge de complement Ampliar imatge
17/04/2017

 El Centre d’Estudis Lacetans (CEL)va fer l’Assemblea general ordinària del 2017 el passat diumenge 2 d’abril, on es va fer un repàs de les activitats realitzades durant el 2016 per les diferents seccions de l’entitat.

La secció d’Arqueologia va presentar els resultats de les diferents campanyes d’excavacions que duu a terme des de fa anys en els jaciments del Castellvell (Olius, el Solsonès), Sant Miquel de Sorba (Montmajor, el Berguedà), els Estinclells (Verdú, L’Urgell), la Pleta (Belianes, Pla d’Urgell), les Hortes de Cal Pons (Pontons, Alt Penedès) i a les valls del Foix (Torrelles de Foix, Alt Penedès), així com els seus treballs en el Camp d’Experimentació de la Protohistòria al poblat ibèric dels Estinclells.
Els arqueòlegs del CEL Coincidint amb el 20è aniversari del CEL van participar a la Tribuna d’Arqueologia 2016-2017, que és el cicle de conferències que organitza el Servei d’Arqueologia i Paleontologia del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, on van presentar els resultats de les diferents excavacions realitzades a la nostra comarca a la xerrada “Vint anys del Centre d’Estudis Lacetans. Una entitat dedicada a la recerca arqueològica a l’entorn del Solsonès".  Aquesta és una de les ponències que han realitzat al llarg del 2016 i se'n continuaran fent més durant el 2017. És el cas de la presentació del jaciment d'Hortes de Cal Pons a la Tribuna d'Arqueologia el 3 de maig, i la presentació dels resultats de les investigacions del mateix jaciment a The European Meeting on Ancient Ceramics (EMAC) a Bordeaux (França) al setembre de 2017.
El Grup de Natura del Solsonès(GNS) va mostrar les diferents accions dutes a terme durant l’any, d’entre les que sobresurten: la sortida d’observació astronòmica; l’estudi dels petits mamífers, en el marc de l’estudi de Seguiment de petits mamífers (SEMICE) que es realitza en diferents llocs de Catalunya per tal de conèixer la comunitat de micromamífers; la XIII sortida micològica per identificar els bolets del Solsonès i l’exposició de bolets, dins de la IX Fira del Bolet i el Boletaire del Solsonès; o la prospecció biològica al Solsonès, BIOBLITZ, que durant 3 dies es realitza diferents censos i recomptes de diferents espècies de fauna i flora.
El 2016 es va tornar a organitzar la IX Setmana del Medi Ambient, sota el lema Viu la terra. Des del 2003, i cada dos anys, aquesta secció organitza tot un munt d’activitats lúdiques, pedagògiques i culturals de caràcter ambiental.
L’activitat més important que ha dut a terme la més jove de les seccions de l’entitat, la d’Etnologia, va ser  la participació, per primera vegada, a la Mostra Internacional de Cinema Etnogràfic, organitzant un cicle de quatre documentals relacionats amb la recerca i el patrimoni etnològic. El CEL és una de les 22 entitats que formen part de l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial de Catalunya, i que treballen en xarxa per a la realització d’activitats vinculades a la recerca, conservació i difusió del patrimoni etnològic català.
Un any més, s’ha presentat un nou número, el 13è, de la Revista cultural del Solsonès OPPIDUM, que el CEL impulsa conjuntament amb l’Arxiu Comarcal del Solsonès, i amb la col·laboració de l’Ajuntament de Solsona i el Consell Comarcal del Solsonès
Per cloure la jornada, a la tarda es va organitzar una visita al santuari del Miracle. Sota el guiatge del prior del monestir, Xavier Poch –a qui volem agrair la seva col·laboració–, vàrem poder gaudir d’una visita exclusiva a alguna de les dependències, tant de l’església com del monestir, que queden fora de les visites turístiques. En acabar, es va fer una visita a la bassa del Miracle. Un espai més gestionat com a punt d'interès natural dins la xarxa d'espais en custòdia que el GNS fa al Solsonès, com ara les basses de Brics i l'embassament de l'Alzina o la bassa de la gravera de la Ribera Salada. En aquesta bassa del Miracle hi ha una ruta circular amb un observatori i un panell explicatiu de la flora i fauna d'aquest.
Les diverses seccions del CEL col·laborem amb els nostres treballs, activitats i recerca a ampliar i donar a conèixer tant el món natural com cultural del nostre entorn, és a dir ajudem a fer País.

Imatge de complement Ampliar imatge
29/11/2016

 Conferència: Palau Marc (Rambla Santa Mònica, 8, Barcelona), 30 de novembre de 2016, 19,00h

Conferenciants: Jordi Morer, Josep Pou, Francisco José Cantero, Borja Gil i Laro Sánchez
Moderador: Toni Caballé

El proper dimecres dia 30 de novembre de 2016, a partir de les 19,00h, a la sala d’actes del Palau Marc (Rambla de Santa Mònica, 8, Barcelona), està programada la xerrada: “Vint anys del Centre d’Estudis Lacetans. Una entitat dedicada a la recerca arqueològica a l’entorn del Solsonès”, dintre del cicle de conferències de la Tribuna d’Arqueologia 2016-2017,  que organitza el Servei d’Arqueologia i Paleontologia.

Imatge de complement Ampliar imatge
26/11/2016

 El passat dissabte vam poder gaudir d’una enriquidora sortida d’astronomia durant la qual el Jordi Fraxanet, astrònom afeccionat, ens va explicar algunes de les constel·lacions que es poden observar en aquestes dates. L’anomenat triangle d’estiu, visible encara durant les primeres hores de la nit i format per les constel·lacions del Cigne, la Lira i l’Àliga; el cavall alat de Pegàs; Cassiopea; l’Ossa major i menor, on hi ha l’estrella polar que ha guiat molts navegants durant la història; les Plèiades que en japonès es diuen subaru, com la marca d’un prestigiós cotxe. També vam poder descobrir i observar la galàxia més propera a nosaltres, la galàxia d'Andròmeda , veure un estel doble que a simple vista no ho sembla o un doble cúmul obert a la constel·lació de Perseu i finalment una nebulosa planetària que ens explica el final d’una estrella com el nostre sol  i ens fa pensar en la grandesa i misteri de l’univers. En definitiva, tot i que bandes de núvols ens anaven tapant la visió a estones vam passar una bona estona mirant pel telescopi i observant a ull nu tots aquests astres mentre el Jordi anava fent les explicacions. Finalment volem agrair a tots els assistents que ens van acompanyar i en especial al Marcel·lí que tot i no sortir a la foto va ajudar al Jordi amb el muntatge del telescopi.

Imatge de complement Ampliar imatge
04/11/2016

L'entitat ha iniciat dos projectes centrats en la biodiversitat i en el patrimoni natural i cultural de la comarca
 
El Grup de Natura del Solsonès (CEL) agraeix de tot cor a la gent que ja ha fet de mecenes en el marc de la campanya "Jo sóc donant ambiental", organitzada per l'Obrador del Tercer Sector Ambiental. Una campanya d'àmbit català on cada grup tira endavant projectes ambientals que es financen amb l'ajut d’empreses i particulars.
 
En el cas del Grup de Natura del Solsonès, ha posat en marxa dos estudis centrats en la biodiversitat i el patrimoni de la comarca. El primer és la Xarxa de Seguiment de la Biodiversitat del Solsonès, la qual pretén conèixer l'estat dels hàbitats d'interès i la tendència de les espècies amenaçades del Solsonès fent un seguiment dels diferents grups a llarg termini. Per exemple s’ha fet censos de mussol comú, mussol Pirinenc, de gall fer, d’orquídies, molleres alcalines, de peixos de la ribera salada, de plantes invasores com el Seneci del cap, del talpó de tartera, julivert d’isard, etc. Podeu veure alguns resultats al web: http://www.lacetans.org/gns/?cat=25
 
D'altra banda, el Centre d’Estudi Lacetans i el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya s’està creant la web Guia digital del patrimoni natural del Solsonès, on es recolliran els diversos elements del patrimoni cultural i natural i podrà ser una eina didàctica, turística i de gestió del territori. Actualment està en la fase d’introduir elements del patrimoni arqueològic, etnològic i natural. Sestà creant les consultes per municipi i per lloc a visitar alhora que s’està recollint amb els tècnics del Consell Comarcal tot els elements turístics.
 
Necessitem però més ajuda econòmica per a poder coordinar i fer possible tirar endavant aquests projectes i la participació dels voluntaris/ries.  Estem molt engrescats, però demanem als empresaris que ajudin a fer-ho possible, així com a particulars i administracions que vulguin ajudar-nos econòmicament.
 
 
On hi ha l’explicació dels projectes i el número de compte on ingressar els diners.
 
Ànims entre tots farem un Solsonès més sostenible, coneixedor i proper a la conservació del patrimoni comarcal!!
 

 

Imatge de complement
02/11/2016

El cap de setmana 22 i 23 d’octubre vam fer la XIII EXPOSICIÓ DE BOLETS en el marc de la IX FIRA DEL BOLET I EL BOLETAIRE. El dissabte el matí un grupet de persones, membres del GNS, van anar a dos indrets a buscar els bolets que s’exposarien. Vam anar a la roureda de Vilamantells i a la pineda de St. Lleïr de Casavella. Un cop vam tenir les mostres vam muntar l’exposició, que amb l’ajuda de l’Andrés de la Societat Catalana de Micologia, vam identificar i exposar.

En total 96 espècies identificades.

Imatge de complement Ampliar imatge
06/10/2016

 Els objectius de la campanya d’enguany han consistit en continuar excavant els recintes 1 i 2 per tal de veure la potència estratigràfica d’aquests i determinar-ne les possibles fases cronològiques. Així mateix, s’ha iniciat la excavació del Recinte 3 i s’ha seguit  amb la obertura i delimitació de noves estructures a l’est dels recintes esmentats.

En el Recinte 1 es van centrar els treballs en deixar a paviment tot l’àmbit, en el qual es van poder delimitar diversos retalls de funcionalitat encara desconeguda. Pel que fa al Recinte 2 es va seguir documentant diversos nivells de rebliment fins que es va arribar a un nivell molt més endurit  i que podria ser el nivell d’ús. Es tractaria, però, d’un nivell anterior al recinte ja que els murs que el delimiten apareixen penjant.
Pel que fa al Recinte 3 es va començar a excavar els nivells que delimitaven el recinte i es va continuar baixar fins a un possible paviment molt endurit que funciona amb una fase anterior al propi recinte.
Finalment, la obertura i delimitació de noves estructures a l’est dels recintes ha permès començar a veure l’extensió de la vil·la cap a aquesta zona i s’han delimitat una sèriede recintes, defuncionalitat encara desconeguda.
Els resultats d’aquesta campanya 2016 han estat, doncs, molt positius, amb la documentació de tres fases constructives diferents i la confirmació d’estructures positives cap a la zona est del jaciment.  

Imatge de complement Ampliar imatge
05/10/2016

Les intervencions arqueològiques dutes a terme durant el mes de setembre al jaciment del Tossal de la Pleta de Belianes s’han concentrat en l’obertura d’una nova zona a la part sud-est de la plataforma superior del turó i la continuació dels treballs realitzats al barri sud de la zona central  exhaurint els nivells arqueològics d’algunes de les cases i l’inici de noves per tal de confirmar les dues fases ocupacionals del segle III aC que ja havíem detectat la precedent campanya. La nova zona ha donat com a resultat la delimitació d’una casa que confirma l’ocupació total de la plataforma i l’aparició d’una sitja.

Imatge de complement Ampliar imatge
16/08/2016

Al Castellvell (Olius) i a Sant Miquel de Sorba (Montmajor)

Imatge de complement Veure galeria Ampliar imatge
21/06/2016

 Dins el marc del 20è aniversari del CEL, es va presentar un gran projecte que té com a objectiu recollir tot el patrimoni del Solsonès, tan natural com cultural,  en un servidor digital. Es tracta d’un projecte participatiu impulsat per David Guixé i Fermí Garriga, entre d'altres, amb el suport del CTFC.

La presentació es va fer a la sala Homilies d'Organyà de la biblioteca, on es podia veure una petita mostra  dels  plafons  de "CULTURA I NATURA AL BELL MIG DE CATALUNYA", treball que es va fer pel 10è aniversari del CEL.

Montse Creus, presidenta del CEL,  va  fer un breu resum de les activitats portades a terme per les diferents seccions del CEL durant aquests 20 anys, que són moltes i variades en tots els camps. En aquest acte de presentació vam poder gaudir de la música de l'IVAN DACH, tot un plaer.

Ens sentim satisfets de la feina feta i continuarem treballant per anar aconseguint nous objectius. Demanem la col·laboració de totes les persones interessades que puguin aportar un "gra de sorra" en aquest gran projecte. Entre molts ho podrem fer tot

Imatge de complement Ampliar imatge
15/03/2016

El CEL celebra el 20è aniversari de la seva creació el 2016

Imatge de complement Ampliar imatge
11/03/2016

Lleida08/03/2016 17:52  La Vanguardia

ACN Lleida - La Diputació de Lleida participa, a través de l'Institut d'Estudis Ilerdencs (IEI) i en col·laboració amb el Museu d'Arqueologia de Catalunya, en un programa de promoció dels jaciments ilergets que formen part de la Ruta dels Ibers: el Molí de l'Espígol de Tornabous (Urgell), la fortalesa dels Vilars d'Arbeca (Garrigues) i el poblat dels Estinclells de Verdú, també a l'Urgell, tres nodes rellevants de la cultura ilergeta que poden esdevenir pols d'atracció per a turistes culturals que visiten Ponent. El programa de promoció dels jaciments ilergets preveu, entre altres accions, senyalitzar convenientment la ubicació dels mateixos i les singularitats dels relats que ofereixen, una acció que finança directament i íntegrament l'IEI amb 15.500 euros.Per tal de coordinar la implementació d'aquesta senyalètica, la vicepresidenta de l'IEI, Rosa Pujol, s'ha reunit amb els alcaldes dels tres municipis on s'ubiquen els jaciments: l'alcalde de Tornabous, Amadeu Ros, l'alcalde d'Arbeca, Joan Maria Simó, i l'alcalde de Verdú, Josep mas.Cal destacar que el desenvolupament de la cultura ibèrica a les terres de Lleida compta amb jaciments de primeríssim nivell com el Molí de l'Espígol, els Vilars i els Estinclells, sense els quals difícilment es podria entendre amb tota la seva complexitat aspectes tant diversos i rellevants com les formes de vida dels avantpassats ilergets o la incorporació de les terres de Lleida dins les civilitzacions històriques mediterrànies.

Imatge de complement
07/03/2016

LA CAMPANYA “JO SÓC DONANT AMBIENTAL”:
 
El medi ambient és la nostra llar, és la nostra font de recursos, són els valors que sustenten la nostra economia. El medi influeix en la nostra vida. Per això, la seva conservació és responsabilitat de tothom.
 
A Catalunya hi ha més de 200 entitats ambientals sense ànim de lucre que treballen per a la protecció i millora del medi ambient. La seva feina, sovint altruista i moltes vegades invisible, és d’una gran transcendència per a la natura i la sostenibilitat i, en conseqüència, per a tots nosaltres. Però per dur a terme la seva feina necessiten la col·laboració de tots i totes.
 
Amb l’objectiu de donar a conèixer la tasca de les entitats ambientals i incentivar les donacions, l’Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya (O3SAC) amb el suport de la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa aquesta campanya.
 
Us convidem a passejar-vos pel territori i comprovar la gran feina que les entitats ambientals i els seus voluntaris i voluntàries estant fent per protegir i millorar el medi ambient. Entra a On pots col·laborar? i cerca per comarca, per àmbit de treball o per entitat. Segur que trobes un projecte engrescador que desperti el teu costat solidari.
 
COL·LABORA AMB EL GRUP DE NATURA

 

 http://www.entitatsambientals.cat/donantambiental/llistat.php?co&tr&tp&nom=Solson%C3%A8s

Imatge de complement Ampliar imatge
03/03/2016

 Les raquetes es van quedar al cotxe, com era de preveure. El diumenge passat una petita comitiva vam pujar als dos pics del Puig Sobirà durant la sortida organitzada per el Centre Excursionista i el Grup de Natura del Solsonès.

Tot i que no vàrem trepitjar gaire neu, si que es va poder gaudir d’un assolellat matí de febrer i d’una bona excursió. La poca neu que hi havia la vam trobar al principi de la sortida, a la vessant nord del Puig Sobirà. Va ser el moment d’aprofitar per observar rastres i petjades de la fauna de la zona. Vam poder veure petjades de guineu, esquirol, llebre, teixó, porc fer, cabirol, isard i d’alguns ocells.

Amb el guany d’alçada i unes millors vistes del paisatge, va ser quan el Joan Marceló ens va anar explicant moltes curiositats de la zona i senyalant els noms de les muntanyes, pics, colls, parets verticals, balmes, masies, etc., que es veien des del punt on érem.

La ruta ens va portar a fer el cim del Puig Sobirà Occidental primer, on hi ha un vèrtex geodèsic i unes vistes fantàstiques. Seguint al carena vam arribar al cim del Puig Sobirà Oriental que queda en mig d’una pineda de pi roig. Des d’allà, vam iniciar un descens força vertical fins arribar a la pista on havíem començat la ruta.

Tot plegat, un matí gaudint de la muntanya, la natura i el paisatge de la nostra comarca en bona companyia.

Us esperem a la següent activitat!!!

23 febrer 2016

excavacions Ampliar imatge
22/01/2016

 

24/12/2015

 

Imatge de complement Ampliar imatge
24/11/2015

 El dissabte 14 de novembre un grup de 21 persones vàrem poder gaudir d’un dia d’estiuet de Sant Martí pel sud-est del Solsonès i nord-oest del Bages i d’un vespre mirant el cel.

L’objectiu de la sortida va ser visitar l’Observatori Astronòmic de Castelltallat. Aprendre del cel nocturn, dels planetes, de la vida de les estrelles i de l’evolució del firmament. Vàrem, però sortir aviat de Solsona per poder fer algunes parades d’interès pel camí. 

Entremig de la boira visitàrem el poble de Prades de la Molsosa. Una petita vila closa situada dalt d'un turonet que s'enlaira entre els 789 i els 800 m. prop de la capçalera de la riera d'Otgers.

Un cop visitat aquest poblet tranquil varem conduir direcció Prat Barrina i prop del trencant que s’enfila vessant amunt de la serra de Castelltallat ens aturarem a observar els rastres de la prehistòria al jaciment d’Icnites (petjades fòssils) d’uns 30 milions d'anys. Són en esplanada de roca on es pot apreciar rastres d’un grup de Entelodon magnus, un animal similar a un porc senglar gegant, que vivien en aquella zona. Al costat de les petjades, hi ha un panell informatiu amb explicacions i il·lustracions molt interessants sobre la teoria del material trobat allà.

Cap a les cinc de la tarda, arribàrem al nucli de Castelltallat on visitàrem l’esglèsia parroquial de Sant Miquel. Al costat del castell i l'església es troba l'Observatori Astronòmic de Castelltallat, un centre d'observació astronòmica obert al públic, on hi fan estades també artistes i músics. La nostra sorpresa va ser trobar algunes restes d’esquelets pel terra del Cementiri, fèmurs i fins i tot un crani.

Allà ens varen rebre molt amablement en Ramon, en David i en Jordi Fraxanet, de Solsona. Tres amants i afeccionats a l’astronomia que fan imaginar i orbitar als  visitants com nosaltres en un món infinit de coses a descobrir.

Ens varen fer una presentació a la rectoria  molt interessant, sobre els planetes del sistema solar, la relació de la seva mida i la distància entre ells i el sol. També noms  origen de les constel·lacions i moltes coses més.

Posteriorment vàrem anar a l’exterior a mirar algunes nebuloses, estrelles o cúmuls d’estels del firmament i finalment vàrem acabar a la cúpula on el telescopi de major potencia ens va ensenyar astres molt llunyans de la nostra galàxia. 

En definitiva va ser una jornada molt interessant on la gent ens ho vàrem passar molt bé i vàrem aprendre molts coses ben a prop de casa nostra. 

Us esperem a les pròximes activitats i sortides del Grup de Natura i del Centre d’Estudis Lacetans. 

Recordeu que si busquem persones que puguin ajudar l’entitat a continuar amb la seva tasca. Us esperem com a nous socis o col·laboradors.

Més info a gns@lacetans.org o www.lacetans.org

Les germanes gaudint del premi: un llibre il•lustrat de bolets de Catalunya. Ampliar imatge
29/10/2015

Els dies 17 i 18 d’octubre, com cada any, el Grup de Natura del Solsonès va preparar l’exposició de bolets al vestíbul de l’Ajuntament de Solsona, dins el marc de la VIII Fira del Bolet i el Boletaire.
 
Durant l’exposició es fa un petit concurs sobre el coneixement de les espècies micològiques del nostre entorn patrocinat per la Clínica Veterinària “El Solsonès”.
 
Aquet any la llista de bolets a identificar va ser la següent:
1.- Fredolic(Tricholoma terreum)
2.- Pet de llop(Lycoperdon perlatum)
3.- Bolet de fusta(Phellodon niger)
4.- Bolet de pi (Hypholoma fasciculare)
5.- Bolet de greix (Gyromitra infula)
6.- Cama de perdiu (Chroogomphus rutilus)
7.-Pinetell de calceta (Suillus luteus)
8.  Pimpinella morada (Lepista nuda)
9.- Llengua de bou (Hydnum albidum)
10.-Mataparent clapat (Suillus variegatus)
 
Hi va haver molts encertants però la sort va ser per José Hernández Ferrer, que va voler cedir el seu premi a algun micòleg més petit que també hagués participat al concurs. Una vegada sortejat de nou, el premi va recaure en  les germanes Elisenda, Georgina i Martina Marsal Ortiz. Desitgem que aquest granet de sorra us porti a estimar i respectar la natura. Enhorabona!       
                                              
Una menció especial als nostres principals micòlegs col·laboradors Juan Martínez de Aragón, del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, i Laia Ribas, de la Societat Catalana de Micologia, com també a tots els que ens vàreu ajudar a classificar i muntar l’exposició, i al Grup de Natura del Solsonès per la seva important feina.
 
 

Moltes gràcies a tots els visitants que realment sou els qui feu possible aquest acte cívic i altruista.
 

 
Aquest any donem les gràcies, especialment, al nostre primer guanyador José Hernández per la seva gran generositat.

 

Imatge de complement Ampliar imatge
29/10/2015

 En el marc de la VIII Fira del Bolet i el Boletaire del Solsonès d’enguany es van dur a terme la XII Exposició de Bolets i la XII Sortida Micològica, activitats organitzades per el GNS, CEL i CTFC que van tenir una bona acollida i participació de públic.

Les activitats van començar dissabte a primera hora del matí, on per una banda un grup d’unes 40 persones es van aplegar a la finca Monegal per la Sortida Micològica. Junt amb experts en micologia del CTFC els participants van poder aprendre a identificar i conèixer millor els bolets dels Solsonès. Per altra banda, un altre grup amb membres del GNS es va distribuir pel territori per buscar els bolets que més tard es podrien veure a l’Exposició de Bolets.

Durant la tarda de dissabte es va muntar l’exposició, que es va poder visitar fins a última hora de diumenge vespre, i on es van exposar les 79 espècies de bolets identificades. Aquestes espècies de bolets es van classificar pels diferents hàbitats de la comarca on s’havien trobat, les pinedes de pinassa, les pinedes de pi roig, els boscos caducifolis (roureda, alzinar,..) i el bosc de ribera.

Durant diumenge al matí es van fer tallers i jocs per als més petits, que mentre jugaven van aprendre coses com per exemple: “que les espores són les “llavors” dels bolets”.

Com cada any a l’exposició també s’hi va poder veure una taula plena de brossa i escombraries que s’havien trobat durant el matí al bosc mentre es buscaven els bolets. Aquesta taula es una part important de l’exposició ja que serveix per cridar l’atenció dels visitants de la necessitat de tenir cura del bosc quan es van a fer activitats a la natura com en aquest cas és anar a buscar bolets.

També voldríem afegir que GNS busca gent amb ganes de fer activitats i projectes sobre la natura de la nostra comarca. Si hi esteu interessats ens escriviu un mail al correu gns@lacetans.org i ens posem en contacte.

Salut i Natura.

Imatge de complement Veure galeria
27/10/2015

 Aquest diumenge es va celebrar l'assemblea anual del CENTRE D'ESTUDIS LACETANS (CEL). En acabar vam gaudir d'un bon dinar a EL PUJOL DE LA VALLDORA i per la tarda el Celestí ens va ensenyar i explicar el funcionament del molí i la serradora de CAL GUIRRE.

Va ser una jornada molt complerta "cultura, natura i bon menjar"

Recintes d'hàbitat del període ibèric al Castellvell(Olius) i sitges de la fase romano-republicana. Centre d'Estudis Lacetans. Veure galeria Ampliar imatge
04/08/2015

 Al Castellvell (Olius) i a Sant Miquel de Sorba (Montmajor)

Imatge de complement Ampliar imatge
12/01/2015

 Aquest any 2014 el Centre d’Estudis Lacetans ha desenvolupat el projecte de recerca etnogràfica Molins i moliners a la Valldora amb un ajut atorgat per l’Institut Ramon Muntaner. Aquesta actuació s’emmarca dins d’una línia de treball més àmplia en la que intervenen diferents agents com ara els veïns de la Valldora, l'ajuntament de Navès i el Centre d'Estudis Lacetans, i que té com a objectiu la dinamització de la Valldora a partir de la posada en valor del seu patrimoni natural i cultural.

 

Imatge de complement Veure galeria Ampliar imatge
12/12/2014

 El CENTRE D'ESTUDIS LACETANS  (CEL) ha  col·laborat en l'organització d'una visita a Europa de 6 estudiants universitaris i un professor del KNOX COLLEGE  de l'estat d'Illinois. Aquest petit grup d'estudiants i llicenciats d'hispàniques i interessats en la Guerra Civil espanyola han estat visitant durant 10 dies llocs emblemàtics de Catalunya i el Rosselló relacionats amb la guerra.

A la seu social del CEL (al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona) van poder visionar el documental dels "EMBOSCATS" subtitulat en anglès. Prèviament havien recorregut la ruta dels emboscats senyalitzada a Navès que porta a un dels molts amagatalls que es van fer servir durant la guerra civil. 

A més de visitar Solsona, els estudiants van poder  parlar  amb testimonis que van patir la guerra i descendents que van explicar diferents vivències d'aquesta i també se'ls va contestar totes les preguntes que tenien sobre el moment que viu actualment Catalunya.

Es van allotjar en cases particulars del Solsonès d'alumnes del CHIT CHAT, de l'Escola Oficial d'Idiomes i socis del CEL.

Assistència al Seminari Veure galeria Ampliar imatge
01/12/2014

El divendres 21 de novembre, dos arqueòlegs de la secció d’arqueologia del Centre d’Estudis Lacetans van ser convidats al Seminari Terrae per exposar els resultats d’una experimentació en una de les sitges medievals d’Olius.

 

Imatge de complement Ampliar imatge
21/10/2014

El cap de setmana 18 i 19 d’octubre es va realitzar la XIa Exposició de Bolets a Solsona organitzada pel Grup de Natura del Solsonès (GNS) en el marc de la Fira del Bolet i el Boletaire. 

Dissabte el matí membres del GNS van anar a recollir diferents mostres a diversos boscos de la comarca les quals es van poder veure durant la fira. Cal dir que hi va haver unes quantes espècies sense classificar. Parl·lelament es va organitzar la soritda micològica a Cal Monegal on a participació també va ser tot un èxit, unes 40 persones dirigides pel micòleg Juan Martinez de Aragon. 

Ningú contradiu que és un any excepcional de bolets, fins i tot s’han torbat ceps i ous de reig a la comarca quan no és una zona propicia.

 Recintes d'hàbitat del període ibèric al Castellvell (Olius). Centre d'Estudis Lacetans. Ampliar imatge
14/07/2014

 Des del 1996 la secció d’arqueologia del Centre d’Estudis Lacetans desenvolupa un projecte de recerca programada sobre les “Estratègies d’ocupació del territori i la seva evolució a la comarca del Solsonès des de la protohistòria fins a l'època medieval”. En els divuit anys de trajectòria ininterrompuda l’objectiu principal ha estat el de la caracterització del poblament d’època ibèrica i, per això, s’ha incidit en l’excavació extensiva de diversos jaciments d’aquest període, com ara el Camp dels Moros (Pinell), Sant Esteve (Olius), Castellvell (Olius) i Sant Miquel de Sorba (Montmajor).

Dins el programa d'activitats del CEL del 2014, del 19 de juliol al 3 d'agost, es duran a terme les campanyes d'excavació dels jaciments del Castellvell i de Sant Miquel de Sorba. Durant aquesta campanya al Castellvell es continuarà excavant els recintes d'hàbitat del segle VII-VI aC que corresponen a la fase inicial d'ocupació del turó. A Sant Miquel de Sorba s'excavarà al cim del turó on s'ha documentat una fase d'ocupació entorn els segles II-I aC, i s'incidirà també en posar al descobert les línies de muralla trobades durant la campanya del 2013.

La participació lliure és oberta a tothom.

 

Imatge de complement Ampliar imatge
08/05/2014

Del 31 de maig al 8 de juny.

La vuitena edició de la Setmana del Medi Ambient recull un teixit d'activitats lúdiques, pedagògiques i culturals de caràcter ambiental. Es preveu diferents activitats que us anomanem en aquest dossier. Activitats que mouen a petits i grans l'interès pel respecte del medi ambient i el patrimoni de la seva comarca. 

Aquest any la setmana del medi ambient farà especial èmfasi a l' agricultura ecològica i de proximitat, per donar a conèixer la importància d’aquests aliments i tant important per la nostra salut. Per això, titulem aquesta nova edició com “sabem el què mengem?”. Cal dir que el 2014 n’és l’any de l’agricultura familiar, motiu pel qual també ens hem animat a treballar aquesta temàtica.

Imatge de complement Veure galeria Ampliar imatge
Portada de la revista Ampliar imatge
04/04/2014

La sala cultural de l'ajuntament de Solsona es va omplir per la presentació de l'onzé OPPIDUM.

La revista cultural Oppidum, agafa rellevància i n'és el referent a nivell comarcal. Diferents articles de disciplines diferents il·lustren la revista. 

La presentació va anar a càrrec de l'alcalde de Solsona, David Rodríguez, el vicepresident del Consell Comarcal del Solsonès, Daniel Rovira, el director de l'arxiu comarcal, Jordi Torner i el secretari del Centre d'Estudis Lacetans, Marcel·lí Coromines.

La cloenda va anar a càrrec de Rafel Pérez i Moixic, ens vam fer una performance itneressant.

Podeu adquirir el nou número de l'oppidum a les llibreries de Solsona o directament al CEL.

Imatge de complement Veure galeria Ampliar imatge
Cartell Projecte Rius 15 d'abril Ampliar imatge
12/04/2012

BUSA I AMAGATALL Ampliar imatge
10/10/2011

Imatge de complement Ampliar imatge
12/02/2011

Veure galeria