al contingut a la navegació Informació de contacte

Campanya 2017 a la Vil·la romana dels Estinclells (Verdú, Urgell)

DIMECRES 25 OCTUBRE 2017

Els objectius de la campanya de 2017 han consistit en l’obertura amb màquina de la zona de las cubiculae per tal de veure la seva extensió i relacions amb la resta de la zona ja oberta. Així mateix també es va procedir a obrir en direcció carretera – poblat ibèric per tal d’acabar de delimitar una estructura que va aparèixer durant la campanya de 2015. Un cop delimitada en planta també es va continuar amb l’obertura tot seguint una estructura de pedres verticals, encara per determinar i que anava en direcció al poblat ibèric. Dita estructura sembla correspondre a una fase moderna i que no estaria relacionada amb la Vil·la.
També es va continuar amb l’obertura a mà de les zones delimitades per la màquina i excavant els nivells superficials de la zona sud de les cubiculae i la zona 5 (espai que es troba entre les cubiculae i els recintes 2 i 3).
A més de continuar amb les tasques de delimitació d’estructures de la Vil·la, també es va iniciar l’excavació d’una de les cubiculae, concretament l’anomenada C2. Els nivells excavats no van aportar gran informació de l’activitat que es realitzava al seu interior. Malgrat tot l’estudi de materials ens ajudaran a aprofundir en la informació obtinguda. L’excavació de la mateixa es va finalitzar un cop els murs perimetrals del recinte van començar a penjar.