al contingut a la navegació Informació de contacte

CAMPANYA TOSSAL DE LA PLETA I VIL·LA ROMANA DELS ESTINCLELLS 2018

DIMECRES 26 SETEMBRE 2018

Durant la primera quinzena del mes de setembre s’ha dut a terme les intervencions arqueològiques al jaciment ibero-romà del Tossal de la Pleta (Belianes) i a la Vil·la romana dels Estinclells (Verdú), ambdós jaciments ubicats a la comarca de l’Urgell.

Les principals tasques realitzades durant la campanya s’han centrat en l’obertura del superficial amb ajuda d’una màquina retroexcavadora, la continuació dels àmbits endegats en campanyes anteriors i la neteja/estudi dels materials arqueològics exhumats els anys 2017 i 2018.

Per una banda, en el Tossal de la Pleta s’hi ha realitzat una obertura extensiva d’uns 100 metres quadrats situada a l’extrem est del turó. Aquest treball ha donat com a resultat la continuació de la trama urbanística del barri sud, l’aparició de noves estructures muràries molt probablement lligades a la fase ibèrica (segle III aC) i la troballa d’un edifici de planta quadrangular amb murs lligats en calç i paviments d’opus signinum que ens indiquen una implantació durant el període romano-republicà (segle II-I aC).
 
D’altra banda, a la vil·la romana dels Estinclells s’han continuat les tasques d’obertura en extensió a la zona est del jaciment. Aquesta obertura ha proporcionat la troballa del negatiu d’un dolium (recipient que servia per emmagatzemar el vi), i estances amb paviments d’opus signinum, fets amb morter de calç i ceràmica triturada, que podrien estar relacionades amb tasques de caràcter vitivinícola.
 
Les properes campanyes arqueològiques dels dos jaciments aportaran més dades sobre el poblament ibèric i romà a la zona de l’Urgell.

Galeria d'imatges