al contingut a la navegació Informació de contacte

El Centre d'Estudis Lacetans inicia un any més les excavacions arqueològiques al Castellvell (Olius) i a Sant Miquel de Sorba (Montmajor)

DIJOUS 13 JULIOL 2017

Des del 1996 la secció d’arqueologia del Centre d’Estudis Lacetans desenvolupa un projecte de recerca sobre les “Estratègies d’ocupació del territori i la seva evolució a la comarca del Solsonès des de la protohistòria fins a l'època medieval". Aquest projecte compta amb la col·laboració i participació d'estudiants universitaris del grau d'Arqueologia i d'Història, a més a més de voluntaris. Dins el programa d'activitats del CEL del 2017 entre el 20 d'agost i el 8 de setembre es durà a terme la campanya d'excavació dels jaciments del Castellvell i de Sant Miquel de Sorba.

L'assentament del Castellvell presenta una ocupació continuada des de l'Ibèric Antic i preibèric, VII-VI aC, fins a la fase romanorepublicana o iberoromana, I aC, amb una interrupció de l'ocupació fins al període Medieval X-XII dC. Els treballs arqueològics d'enguany es centraran en les mateixes zones que els últims anys. Així s'excavaran dos recintes de la bateria de recintes ibèrics i preibèrics de la banda nord del jaciment, un sector inèdit no excavat per mossèn Joan Serra i Vilaró. En aquest mateix indret es continuarà l'excavació d'un gran recinte medieval - que no apareix a la planta de Serra i Vilaró - delimitat per un mur de façana i dos mur laterals. Es tracta d'una de les estructures que formarien part de la Vileta medieval del Castellvell. L'últim sector on es desenvoluparan els treballs arqueològics és la zona central del jaciment, proper a la bassa medieval, on les excavacions dutes a terme han permès confirmar la cronologia romanorepublicana de dos recintes, informació que aporta novetats importants respecte a l'ocupació del jaciment ja que fins ara únicament s'havien documentat sitges i un paviment per aquest període.
A partir dels treballs arqueològics sabem que l'ocupació del jaciment de Sant Miquel de Sorba s'inicia a finals del segle V a C, això és a principis de l'Ibèric Ple, i continua fins al període Romà, segle II dC. L’actuació d'enguany en aquest jaciment es centrarà a la part central del cim del turó, format per una plataforma on es situa part del jaciment. En aquesta zona es continuarà excavant un dels recintes més antics del poblat que forma part de la bateria d'edificis del període ibèric ple que s'adossa al mur de tancament nord del poblat. També s'iniciarà l'excavació d'un altre recinte, que igual que l'anterior ja fou excavat per mossèn Serra i Vilaró.  En aquesta zona del jaciment a més a més dels nivells d'ocupació ibèrics també s'ha documentat un gran nombre de sitges de la fase romanarepublicana o iberoromana, segles II-I aC,que mostren un canvi d'ocupació del cim del turó, el qual és habitat durant la fase ibèrica  mentre durant la fase romanarepublicana és ocupat per un immens camp de sitges.