al contingut a la navegació Informació de contacte

El Centre d'Estudis Lacetans inicia un any més les excavacions arqueològiques al Castellvell (Olius) i a Sant Miquel de Sorba (Montmajor)

DIMARTS 04 AGOST 2015

Des del 1996 la secció d’arqueologia del Centre d’Estudis Lacetans desenvolupa un projecte de recerca programada sobre les “Estratègies d’ocupació del territori i la seva evolució a la comarca del Solsonès des de la protohistòria fins a l'època medieval”. En els dinou anys de trajectòria ininterrompuda, l’objectiu principal ha estat el de la caracterització del poblament d’època ibèrica i, per això, s’ha incidit en l’excavació en extensió de diversos jaciments d’aquest període, com ara el Camp dels Moros (Pinell), Sant Esteve (Olius), Castellvell (Olius) i Sant Miquel de Sorba (Montmajor).  

Dins el programa d'activitats del CEL del 2015, del 17 d'agost al 5 de setembre, es duran a terme les campanyes d'excavació dels jaciments del Castellvell i de Sant Miquel de Sorba. Durant la campanya d'enguany, al Castellvell es continuaran excavant els recintes d'hàbitat del segle VI aC i es procedirà a l'excavació d'una sèrie de sitges documentades sota aquests nivells esgotats en una sèrie d'àmbits. A Sant Miquel de Sorba s'excavarà en la plataforma situada al cim del turó, ja excavada per mossèn Serra i Vilaró a principis del segle XX, on s'ha documentat una fase d'ocupació entorn els segles II-I aC. També s'incidirà en posar al descobert les línies de muralla localitzades durant els anys anteriors. El sondeig practicat en la primera línia de muralla, així com l'excavació de l'interior d'una torre de la segona línia de muralla, ha permès situar, a partir del material exhumat, la construcció d'aquestes estructures defensives entorn el 120 aC. Val a dir que en l'excavació de la torre es va documentar un nivell anterior a la construcció d'aquesta que contenia únicament ceràmica a mà. Per altra banda, també es continuaran obrint en extensió noves zones i s'iniciarà l'excavació d'un bastió localitzat a l'extrem sud del turó. 

La participació lliure és oberta a tothom.