al contingut a la navegació Informació de contacte

Resultats del Cens d’Ocells Aquàtics Hivernants al Solsonès 2017

DIJOUS 19 GENER 2017

El passat cap de setmana es va dur a terme el XVII cens d’ocells aquàtics. Al Solsonès és una activitat que es porta duent a terme des de fa anys, coordinada pel Grup de Natura del Solsonès i el Cos d’Agents Rurals de la comarca. Es tracta d’una iniciativa d’àmbit europeu on voluntaris i professionals duen a terme un cens dels ocells aquàtics (i marins, tot i que aquests darrers no són presents a la nostra comarca muntanyosa). Durant el mateix cap de setmana, es visita any darrera any els mateixos punts d’hivernada (deltes del rius, llacs, llacunes salobres, rius, basses, embassaments...) i s’anoten aquells ocells de de caràcter estrictament aquàtic. Són els hàbitats aquàtics, les zones humides, uns dels ecosistemes més deteriorats i vulnerables, car sovint han estat degradats o destruïts a causa de l’activitat humana. El cens d’ocells hivernants permet tenir una aproximació precisa dels ocells en cada temporada d’hivernada, coneixent d’aquesta manera les tendències poblacionals de cada espècie, l’estat de conservació de les regions d’hivernada o els canvis en els patrons d’hivernada entre els diferents anys, per exemple, informació molt útil per als gestors d’espais protegits o pels investigadors.

 

A la comarca del Solsonès, aquest cens ha esdevingut una activitat totalment arrelada dins del calendari del Grup de Natura del Solsonès. Aquesta entitat, juntament amb la imprescindible col·laboració del personal del Cos d’Agents Rurals del Solsonès, són els encarregats de censar les principals zones humides de la comarca: les basses de Brics i de l’Alsina, el tram del Cardener del Pont de Canet, l’Embassament de Sant Ponç, el de la Llosa del Cavall... S’ha de dir que es tracta d’una activitat oberta a tot el públic, un exemple més del que s’anomena ciència ciutadana: persones que voluntàriament col·laboren en un projecte aportat dades que seran molt útils pels investigadors.
 
En total, el diumenge 15 de gener es van reunir 7 persones, entre voluntaris, agents
rurals i membres del Grup de Natura. Tot i que el Solsonès és predominantment forestal i
agrícola, les dades del cens evidencien que els pocs hàbitats aquàtics òptims són usats en
hivernada per vàries espècies. En total, a pesar de les duríssimes condicions climatològiques
de la jornada de cens de diumenge, es va poder censar 100 ànecs collverd (Anas
platyrhynchos), 20 corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo), 8 cabussets (Tachybaptus
ruficollis), 6 bernats pescaires (Ardea cinerea) i 2 polles d’aigua (Gallinula chloropus). El dia
abans s’havia fet el recompte dels ocells aquàtics que dormen agrupats en un mateix punt; així
es van comptabilitzar 13 corbs marins al dormidor del pantà de Sant Ponç i 26 al de la Llosa del
Cavall. Xifres modestes al costat d’altres comarques amb més zones humides que el Solsonès,
però un granet de sorra més en el còmput total d’aquest cens d’àmbit europeu.

Fitxers adjunts