al contingut a la navegació Informació de contacte

Resum de les tasques arqueològiques dels ESTINCLELLS (Verdú)

DIJOUS 06 OCTUBRE 2016

Els objectius de la campanya d’enguany han consistit en continuar excavant els recintes 1 i 2 per tal de veure la potència estratigràfica d’aquests i determinar-ne les possibles fases cronològiques. Així mateix, s’ha iniciat la excavació del Recinte 3 i s’ha seguit  amb la obertura i delimitació de noves estructures a l’est dels recintes esmentats.

En el Recinte 1 es van centrar els treballs en deixar a paviment tot l’àmbit, en el qual es van poder delimitar diversos retalls de funcionalitat encara desconeguda. Pel que fa al Recinte 2 es va seguir documentant diversos nivells de rebliment fins que es va arribar a un nivell molt més endurit  i que podria ser el nivell d’ús. Es tractaria, però, d’un nivell anterior al recinte ja que els murs que el delimiten apareixen penjant.
Pel que fa al Recinte 3 es va començar a excavar els nivells que delimitaven el recinte i es va continuar baixar fins a un possible paviment molt endurit que funciona amb una fase anterior al propi recinte.
Finalment, la obertura i delimitació de noves estructures a l’est dels recintes ha permès començar a veure l’extensió de la vil·la cap a aquesta zona i s’han delimitat una sèriede recintes, defuncionalitat encara desconeguda.
Els resultats d’aquesta campanya 2016 han estat, doncs, molt positius, amb la documentació de tres fases constructives diferents i la confirmació d’estructures positives cap a la zona est del jaciment.