al contingut a la navegació Informació de contacte

Fènix celebra la seva assemblea anual el divendres dia 12 d’abril

L'associació Fènix convoca a tots els socis a l'assemblea anual prevista per aquest divendres, a les 20h a la sala d'actes de la Cambra de Comerç i Indústria de Solsona.

DIVENDRES 12 ABRIL 2013

En l'ordre del dia s'inclou diversos punts, referents a l'estat de comptes de l'entitat, la renovació de la junta directiva, la memòria de les activitats realitzades durant l'any i un últim sobre els projectes previstos per l'any en curs.

L'assemblea general és el referent per validar l'estat de comptes de l'associació i la reunió amb els seus membres per recollir els suggeriments i les propostes que millorin l'actuació de Fènix.

S'hi convida tothom i és també una oportunitat per fer se'n sòcies aquelles persones que encara no ho són.