al contingut a la navegació Informació de contacte

Resultats de l'Assemblea General 2024

Aquests son els resultats de l'Assemblea General 2024 celebrada de forma presencial i telemàtica fins el dia 9 d'abril del 2024

Resum

 • Total de socis a l'abril de 2024: 203 
 • Vots emesos per formulari web: 36 
 • Vots emesos presencials: 3 
 • Total vots emesos: 39 


Ordre del dia

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea de l’any anterior

 • Vots a favor: 39
 • Vots en contra: 0
 • Abstencions: 0

Queda aprovada per unanimitat l'acta de l'Assemblea General de Socis celebrada el 18 d'abril del 2023

document.png Acta de l'Assemblea General celebrada de forma telemàtica i presencial el dia 18 d'abril del 2023


2. Aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes 2023 i activitats realitzades

En l’assemblea presencial es presenta per part del president i el vicepresident els documents de l’estat de comptes i la memòria de gestió de l’exercici 2023. S'han repassat les activitats realtizades i els serveis que s'han prestat, en l'àmbit econòmic s'ha fet èmfasi en com s'han distribuït els ingressos i les despeses destacant l'equilibri en les fonts d'ingressos i que la gran majoria de les despeses van destinades a pagar els serveis que ofereix l'associació. Hi ha hagut un dèficit de 4.539,12€ que gràcies al romanent acumulat en anys anteriors les finances de l'entitat ho han pogut assumir. 

 • Vots a favor: 39
 • Vots en contra: 0
 • Abstencions: 0

Queden aprovats per unanimitat l’estat de comptes 2023 i les activitats realitzades

document.png Memòria de gestió de l'exercici 2023
document.png Estat de Comptes de l'exercici 2023


3. Pressupost 2024

En l’assemblea presencial es presenta per part del president el pressupost per a l’exercici 2024. Pel què fa als ingressos hi ha previst rebre la subvenció de la Diputació de Lleida i un augment de les quotes gràcies a la inscripció de nous socis, sobretot empreses.

 • Vots a favor: 39
 • Vots en contra: 0
 • Abstencions: 0

Queda aprovat per unanimitat el pressupost per l'any 2024

document.png Pressupost per a l'exercici 2024


4. Programació noves activitats

En l’assemblea presencial es presenta per part del president les activitats pel curs 2024, remarcant com a nova activitat les xerrades previstes als instituts per part del nutricionista i el nou servei que s'ha iniciat de rehabilitació de les capacitats cognitives, especialització en neuropsicologia.

 • Vots a favor: 39
 • Vots en contra: 0
 • Abstencions: 0

Queda aprovada per unanimitat la programació de les noves activitats per l'any 2024

document.png Activitats previstes per l'exercici 2024
      news.png Inici del servei de rehabilitació de les capacitats cognitives, especialització en neuropsicologia


5. Precs i preguntes

En les votacions telemàtiques hi ha hagut varis socis i sòcies que han expressat els seus comentaris:

Conxita Flores Terricabras expressa que li va agradar molt participar en la campanya dels pebrots i que comptem amb ella per l'any que ve.

Genís Cardona Torradeflot dona les gràcies per la feina feta i les propostes de futures activitats.

Encarna López Garcia ens vol expressar la seva gratitud pel servei impecable. Són moltes les persones que li han compartit la seva experiència amb Fènix, i, veure com aquestes persones, que, en moments complicats, es veuen ateses, cuidades i estimades l'ha omplert de goig i esperança. Ens dóna l'enhorabona per la tasca.
Per altra banda diu que si pot aportar quelcom en aquesta associació, que no dubtem en comptar amb ella.

Carles Viladrich Canal aplaudeix la tasca que s'està fent des de l'associació i felicita a tots/es, especialment als membres que hi estan més implicats i professionals col·laboradors/es.
També vol aprofitar per informar que des de l'1 de gener d'enguany ha entrat en vigor la reforma de llei 49/2002, de 23 de desembre on es milloren i s'amplien les avantatges fiscals entre altres canvis per les donacions a entitats com la nostra. En aquest sentit, i sempre que sigui possible, posa sobre la taula la idea de reforçar -mitjançant algun tipus de campanya de difusió- aquest missatge i potser així es poden captar alguns socis/es més o incrementar les aportacions. 

Per últim Iolanda Viladrich Pereira ens felicita per la feina que es fa des de l'associació. I ens dona les gràcies de tot cor per posar el camí una miqueta mes fàcil ens els moments que tot és una costa amunt. 


I sense més qüestions, a les 18:35h finalitza l’assemblea general presencial i a les 24h finalitza el procés telemàtic de votació de l’assemblea general anual.