al contingut a la navegació Informació de contacte

Assemblea General

Actes, convocatòries i documents de les diverses Assembles Generals que ha celebrat l'entitat

Convocatòria Assemblea General 2021 - Telemàtica

Convocatòria a l'Assemblea General de Socis de l'Associació FÈNIX 2021. Degut a les circumstàncies del Covid-19, es convoca de forma telemàtica.

Pressupost 2021

Pressupost per a l'any 2021. Aprovat en l'Assemblea General celebrada de forma telemàtica el maig del 2021.

Compte de Pèrdues i Guanys 2020

Document del Compte de Pèrdues i Guanys de l'exercici 2020. Aprovat en l'Assemblea General celebrada de forma telemàtica el maig del 2021.

Memòria de Gestió 2020

Memòria de gestió del curs 2020. Conté la memòria d'activitats, el resum dels serveis i el resum de la comunicació. Aprovada en l'Assemblea General celebrada de forma telemàtica el maig del 2021.

Acta Assemblea General 2020 - Telemàtica

Acta de l'Assemblea General de Socis celebrada de forma telemàtica el juny del 2020. Aprovada en l'Assemblea General celebrada de forma telemàtica el maig del 2021.

Convocatòria Assemblea General 2020 - Telemàtica

Convocatòria a l'Assemblea General de Socis de l'Associació FÈNIX 2020. Degut a les circumstàncies del Covid-19, es convoca de forma telemàtica per correu electrònic

Pressupost 2020

Pressupost per a l'any 2020. Aprovat en l'Assemblea General celebrada de forma telemàtica el juny del 2020.

Balanç de Situació 2019

Document del Balanç de Situació de l'exercici 2019. Aprovat en l'Assemblea General celebrada de forma telemàtica el juny del 2020.

Compte de Pèrdues i Guanys 2019

Document del Compte de Pèrdues i Guanys de l'exercici 2019. Aprovat en l'Assemblea General celebrada de forma telemàtica el juny del 2020.

Memòria de Gestió 2019

Memòria de gestió del curs 2019. Conté la memòria d'activitats, el resum dels serveis i el resum de la comunicació. Aprovat en l'Assemblea General celebrada de forma telemàtica el juny del 2020.

Acta Assemblea General 2019

Acta de l'Assemblea General de Socis celebrada el 26 de març de 2019 al Casal Cívic Xavier Jounou de Solsona. Aprovada en l'Assemblea General celebrada de forma telemàtica el juny del 2020.

Convocatòria Assemblea General 2019

Convocatòria a l'Assemblea General de Socis de l'Associació FÈNIX 2019

Acta Assemblea General 2018

Acta de l'Assemblea General de Socis celebrada el 6 de març de 2018 al Casal Cívic Xavier Jounou de Solsona

Convocatòria Assemblea General 2018

Convocatòria a l'Assemblea General de Socis de l'Associació FÈNIX 2018

Acta Assemblea General 2017

Acta de l'Assemblea General de Socis celebrada el 24 de març de 2017 al Casal Cívic Xavier Jounou de Solsona

Convocatòria Assemblea General 2017

Convocatòria a l'Assemblea General de Socis de l'Associació FÈNIX 2017

Acta Assemblea General 2016

Acta de l'Assemblea General de Socis celebrada el 14 de març de 2016 al Casal Cívic Xavier Jounou de Solsona

Convocatòria Assemblea General 2016

Convocatòria a l'Assemblea General de Socis de l'Associació FÈNIX 2016

Acta Assemblea General 2015

Acta de l'Assemblea General de Socis celebrada el 9 de gener de 2015 al Casal Cívic Xavier Jounou de Solsona

Convocatòria Assemblea General 2015

Convocatòria a l'Assemblea General de Socis de l'Associació FÈNIX 2015

Document Actions