al contingut a la navegació Informació de contacte

Assemblea General 2020

Documents de l'Assemblea General 2020

Convocatòria Assemblea General 2020 - Telemàtica

Convocatòria a l'Assemblea General de Socis de l'Associació FÈNIX 2020. Degut a les circumstàncies del Covid-19, es convoca de forma telemàtica per correu electrònic

Memòria de Gestió 2019

Memòria de gestió del curs 2019. Conté la memòria d'activitats, el resum dels serveis i el resum de la comunicació. Aprovat en l'Assemblea General celebrada de forma telemàtica el juny del 2020.

Compte de Pèrdues i Guanys 2019

Document del Compte de Pèrdues i Guanys de l'exercici 2019. Aprovat en l'Assemblea General celebrada de forma telemàtica el juny del 2020.

Balanç de Situació 2019

Document del Balanç de Situació de l'exercici 2019. Aprovat en l'Assemblea General celebrada de forma telemàtica el juny del 2020.

Pressupost 2020

Pressupost per a l'any 2020. Aprovat en l'Assemblea General celebrada de forma telemàtica el juny del 2020. Aprovat en l'Assemblea General celebrada de forma telemàtica el juny del 2020.

Acta Assemblea General 2020 - Telemàtica

Acta de l'Assemblea General de Socis celebrada de forma telemàtica el juny del 2020. Aprovada en l'Assemblea General celebrada de forma telemàtica el maig del 2021.