al contingut a la navegació Informació de contacte

Assemblea General 2023

Documents de l'Assemblea General 2023

Convocatòria Assemblea General 2023

Convocatòria a l'Assemblea General de Socis de l'Associació FÈNIX 2023, es convoca de tal manera que els socis puguin escollir votar de forma telemàtica fins el dia 18 d'abril o presencial el mateix dia 18.

Memòria de Gestió 2022

Memòria de gestió del curs 2022. Conté la memòria d'activitats, el resum dels serveis i el resum de la comunicació. Aprovada en l'Assemblea General celebrada telemàticament i presencialment el 18 d'abril de 2023.

Estat de Comptes 2022

Document de l'estat de comptes de l'exercici 2022. Aprovat en l'Assemblea General celebrada telemàticament i presencialment el 18 d'abril de 2023.

Pressupost 2023

Pressupost per a l'exercici 2023. Aprovat en l'Assemblea General celebrada telemàticament i presencialment el 18 d'abril de 2023.

Activitats Previstes 2023

Memòria de les activitats previstes per l'any 2023. Aprovada en l'Assemblea General celebrada telemàticament i presencialment el 18 d'abril de 2023.

Acta de l'Assemblea General 2023

Acta de l'Assemblea General de Socis celebrada de forma telemàtica l'abril del 2023 i presencialment el 18 d'abril de 2023. Aprovada en l'Assemblea General celebrada telemàticament i presencialment el 9 d'abril de 2024.