al contingut a la navegació Informació de contacte

Assemblea General 2024

Documents de l'Assemblea General 2024

Convocatòria Assemblea General 2024

Convocatòria a l'Assemblea General de Socis de l'Associació FÈNIX 2024, es convoca de tal manera que els socis puguin escollir votar de forma telemàtica fins el dia 9 d'abril o presencial el mateix dia 9.

Memòria de gestió 2023

Memòria de gestió del curs 2023. Conté la memòria d'activitats, el resum dels serveis i el resum de la comunicació. Aprovada en l'Assemblea General celebrada telemàticament i presencialment el 9 d'abril de 2024.

Estat de Comptes 2023

Document de l'estat de comptes de l'exercici 2023. Aprovat en l'Assemblea General celebrada telemàticament i presencialment el 9 d'abril de 2024.

Pressupost 2024

Pressupost per a l'exercici 2024. Aprovat en l'Assemblea General celebrada telemàticament i presencialment el 9 d'abril de 2024.

Activitats Previstes 2024

Memòria de les activitats previstes per l'any 2024. Aprovada en l'Assemblea General celebrada telemàticament i presencialment el 9 d'abril de 2024.

Acta de l'Assemblea General 2024

Acta de l'Assemblea General celebrada telemàticament i presencialment el 9 d'abril de 2024. Pendent d'aprovació en la pròxima Assemblea General.