Saltar a continguts

Centre d’Estudis Lacetans

Navegació

Menú principal

Organització

La Junta

Montse Creus Vantolra
Montse Creus Vantolra
Presidenta
David Guixé Coromines
Vicepresident - coordinador del Grup de Natura
Neus Mujal
Secretària
Fermí Sort Vilaseca
Tresorer
Salvador Codina
Vocal
Josefina Caball
Vocal
Maria Carme Guardia Bach
Vocal
Jordi Guixé Coromines
Vocal
Joan Nadal Freixes
Vocal
Laro Sanchez Bonvehí
Vocal - Coordinador Secció d'Arqueologia
Jordi Tasies Planas
Vocal
 
Imatge de complement
Junta Directiva

Estatuts CEL 

Article 14

1. La Junta Directiva regeix, administra i representa l'associació. Componen aquest òrgan el president/a, el vicepresident/a, el secretari/ària, el tresorer/a i els/les vocals,2 càrrecs que han de ser exercits per persones diferents.

2. L'elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats, es fa per votació de l'Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec.

3. El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions mitjançant un certificat, emès pel secretari/ària sortint amb el vistiplau del president/a sortint, que ha d’incloure també l’acceptació del nou president/a i del nou secretari/ària.

4. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament.

 

 

Organització per Seccions

Capítol VII. Les comissions o grups de treball

Article 24

La creació i constitució de qualsevol secció, comissió o grup de treball, l'han de plantejar els membres de l'associació que vulguin formar-los, que n'han d'assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.

La Junta Directiva s'ha de preocupar d'analitzar les diferents seccions, comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.